Hundens psykiske og fysiske udvikling

Alle hunde - uanset race - gennemgår de samme udviklingsstadier. Fra nyfødt hvalp, unghund, voksen hund til gammel hund. Ikke alle hvalpe udvikles med samme hastighed. Hvalpe af små racer udvikler sig i reglen lidt hurtigere end hvalpe af større racer.

Som opdrætter og hundeejer er det vigtigt at have indsigt i disse udviklingsstadier. Herved kan man give hunden den bedst mulige start og forebygge udvikling af adfærdsproblemer senere hen.

 

Hundens alder: 0 - 2 uger
Periodens navn: Fødselsomstilling

Kendetegn:
Det vigtigste for hvalpen i denne periode er at die, sove og holde sig varm. Dette opfyldes ved samvær med tæven. Nærkontakt til søskende og mor er vigtigt. Centralnervesystemet er nærmest inaktivt, men hvalpene reagere på kulde, varme og lugte. Hvalpene kan kravle og regulerer kropstemperaturen ved at søge varme hos søskende og tæven. Tæven stimulerer hvalpene til urinering og afføring ved at slikke hvalpene bagi. "'Øjnene åbnes efter 10-14 dage, men synet er dårligt de første uger.

Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre:
Tæven og hvalpene skal have tilsyn, men bør ikke forstyrres unødigt i dieperioden. Hvalpene skal have mulighed for at træne deres evne til at finde føde, ved at arbejde sig frem til tævens mælkekirtler. Hvalpen skal IKKE hjælpes frem - kampen for føde er en viglig del af hvalpens udvikling.

Radio eller musik (Iavt) kan camouflere udefrakommende Iyde, som kan forslyrre tæven i hendes "arbejde". Sørg for fri adgang til frisk vand og mad. Tag tæven med på korte lufteture.

 

Hundens alder: 2 - 3 uger
Periodens navn: Sanseudvikling

Kendetegn:
Hvalpene begynder at få tænder. Syn, hørelse og balanceevne (gå og stå) udvikles og trænes i denne periode. Hvalpene begynder at urinere og få afføring ved egen hjælp. Hvalpen er modtagelig for informationer formidlet af tævens sindsstemning. både når det gælder kontakt, angst, aggressivitet og uro. Indlæring i egentlig forstand forekommer ikke. Hvalpene begynder at finde deres plads i kuldet. Legen bliver mere hårdhændet og igennem leg og social omgang udvikler hvalpene dominans- og underkastelseslege. Disse lege er vigtige, da de lærer hvalpene at løse konflikter og undgå unødig aggressivitet. Tæven udøver i stigende grad sin førerrolle, og legen har et mere opdragende formål. Tæven siger tydeligt fra, når hvalpene ikke må die hende. Ikke for at fravænne dem, men fordi det er en anledning til at lære hvalpene respekt og forbud. Syn og hørelse fungerer nu som de skal, og hvalpene bevæger sig mere koordineret. Hvalpenes ansigtsudtryk og ørestilling begynder at ændres. Interesse for dufte og ting , der bevæger sig udvikles.

Sådan bør opdrætter/ejer gøre:
Den nære menneskelige kontakt er fortsat meget vigtig. Hvalpene bør enkeltvis isoleres fra tæve og søskende, og alle hvalpe bør mindst have 5 minutters individuel opmærksomhed hver dag. Hvalpenes lege- og soveafdeling bør være klart afgrænset. Hvalpene skal kunne forlade soveomradet for at gøre sig rene. Herved gøres hele renlighedstræningen meget lettere. Hvalpenes mentale udvikling er afhængig af miljøet. I denne periode er hvalpene meget nysgerrige og bør have mange nye ting at udforske i legeområdet. Kun fantasien sætter grænsen fx. store bolde, kagedåser, tomme returflasker, papkasser, rebstykker og gnaveben. Ting der skramler og bevæger sig ved berøring er gode. Hold opsyn med hvalpene, når man introducerer noget nyt. I slutningen af perioden kan hvalpene med fordel træffe forskellige venlige, fremmede hunde, så de kan øve sig på fornuftige omgangsvaner. Man kan med fordel aktivere hvalpene ved at lade dem søge lidt af deres tørfoder pa græsplænen/tæppet.

Hundens alder: 3 - 5 uger
Periodens navn: Flokprægning

Kendetegn:
Omkring det 21. døgn sker der en forandring. Hvis kuldet var født i en hule, ville hvalpene nu komme ud første gang og møde resten af flokken. Hvalpene er nysgerrige og søger kontakt med omverdenen og begiver sig ud på egen hånd. De er agtpågivende og reagere kraftigt pa høje Iyde. Syn, hørelse og lugtesans er yderligere udviklet. Begynder at spise fast føde, leger, kan logre. Hvalpen vil forsøge at forlade sovepladsen når de skal besørge. I sidste del af fasen bliver legen mere "hårdhændet" - tagfatlege, bærer og rusker "byttedyr'. Hvalpene lærer at beherske deres bid under leg med de andre hvalpe. Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre: Perioden domineres af social adfærd. Man bør beskæftige sig enkeltvis med hvalpene hver dag. Gerne forskellige, fremmede mennesker. Dette samvær vil give større sikkerhed i omgangen med mennesker fremover. Hvis tæven ikke er tryg ved fremmede, bør man ikke lade hende være i nærheden. Man bør ikke udsætte hvalpene for høje Iyde og pludselige bevægelser. Man kan med fordel starte en tidlig "Iydvaccination" af hvalpene. Når hvalpene er optaget af noget behageligt, kan man afspille en Iyd-CD på meget lavt niveau i baggrunden. Hverken hvalpe eller tæve må være påvirket af Iydene. I takt med tilvænningen kan Iydniveauet langsomt skrues op. Herved tilvænnes hvalpene tidligt til Iyde fra trafikstøj, børnestemmer, skud og fyrværkeri.

Hundens alder: 5 - 7 uger
Periodens navn: Social tilpasning. Jagtfunktionen udvikles

Kendetegn:
Hvalpene udvikler indbyrdes selvhævdelse. De deltager i gruppeaktiviteter og afkastet er meget værdifuldt. Som flokleder har vi stor indflydelse på hvor, hvornår, med hvem og hvordan hunden skal færdes og omgås. Det er vores ansvar, at hvalpen især i denne periode får lejlighed til at hilse på flest mulige mennesker: småbørn, børn, unge, voksne og gamle. Folk med hat, skæg, i kørestol osv. Hunden skal ogå gerne hilse på andre dyrearter fx. katte, heste osv. Miljøtræningen omfatter bl.a. Tilvænning til at køre i bil, færdes i trafik, på trapper og i alle andre situationer, man kan forestille sig, hunden skal færdes i igennem livet. Hvalpe, der ikke får disse oplevelser, vil være hæmmet af de  manglende oplevelser resten af deres liv. Simple dagligdags situationer som støvsugning, besøg af børnebørn eller en tur i byen vil være en ubehagelig oplevelse for hunden. I denne periode skal hvalpen desuden Iære renlighed, at gå i snor og køre i bil, at kende sit navn og komme når man kalder.

Hundens alder: 7 - 12 uger.
Periodens navn: Lederprægning

Kendetegn:
Ved 7 ugers alderen overgår prægningen til lederprægning. Nu kan egentlig indlæring finde sted. Oplevelserne bliver til varige erindringsbilleder. Det vil i praksis sige, at hvalpen husker den sindsstemning, den følte i en given situation fx. glæde, angst, forskrækket eller aggressivitet. Når hvalpen senere i livet oplever en lignende situation, vil den erindre stemningen, og handle ud fra det. I denne periode er det vigtigt med socialisering og miljøtræning. Tiden, man investerer i hvalpene i denne periode, er meget vigtig.

Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre: 
Hvalpe der udsættes for meget behersket stress på dette tidspunkt, kan bedre håndtere stress senere. Opdrætteren kan påføre hvalpene meget behersket stress ved dagligt at håndtere hvalpene enkeltvis i rolige bevægelser. Ved nænsomt at tage hvalpene op, og føle på dem og holde dem i forskellige stillinger stimuleres hvalpene positivt. Gerne dæmpet musik i baggrunden. sørg for, at tæven kommer ud at hvalpekassen i korte perioder. Lav evt. let træning og samarbejdsøvelser i korte intervaller.

Hundes alder: 3-4 måneder
Periodens navn: Halve kønsmodning

Kendetegn:
Mellem den 13. og den 16, uge indtræder den såkaldte halve kønsmodning. Produklionen al det mandlige kønshormon testosteron optrappes hos både hanner og tæver. Dette bevirker en større Iyst til at dominere. Samtidig bliver  hvalpen også lettere forskrækket. Hvis den bliver forskrækket, bliver den let aggressiv. Hvalpen forsøger i denne periode at finde sin plads i rangordenen. Er rangordenen ikke på plads vil hvalpen udfordre de øvrige flokmedlemmer (familien). Hvalpen er stadig meget afhængig af føreren og meget interesseret i at gøre denne tilpas. Hvalpen skifter i denne tid de første tænder, og tygger og gnaver en del for at lindre ømme gummer, men også for at undersøge  omgivelserne.

Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre:
Det er familien, som skal bestemme hvalpens plads i familien. Hvalpe med lav dominans må bibringes selvsikkerhed, og de, som selv vil bestemme, må Iære at indordne sig. Træning og indlæring bør foregå i korte sekvenser, da  hvalpens koncentrationstid er relativ kort. Man bør benytte sig af, at hunden stadig er meget fokuseret på ejeren, og øve indkald samt øvelser, der styrker samarbejdet og bekræfter det positive lederskab. Den sociaIe træning bør fortsætte og udvikles, i takt med at hvalpen lærer at håndtere de nye situationer. Hvalpe med for lidt initiativ - forsigtige og underdanige hvalpe - kan man styrke ved at lade dem vinde i legen. Lad hvalpen vinde et stykke legetøj og lad den beholde det. Ros den for at tage initiativ til at undersøge nye ting og ynk den aldrig. Vær tålmodig og pres den ikke.

Hvalpe med for meget initiativ - dominante og styrende hvalpe - kan hjælpes tilrette i flokken ved positive  lederskabsøvelser. Vær ikke fysisk voldsom overfor for hvalpen, det vil blot få den til at miste tiIIiden til ejeren.

Gør det sjovt at samarbejde, undlad at konfrontere hvalpen og afled i stedet dens opmærksomhed. Sørg for at vinde lege med hunden. Kontakt og aktivitet skal ske på ejerens opfordring og ikke hver gang hunden forlanger det. Lav sjove og spændende samarbejdsøvelser.

Hundens alder: 4 - 7 måneder
Periodens navn: 1. rolige periode

Kendetegn:
Dette er en rolig og stille periode for hvalpen. Den har nemmere ved at koncentrere sig og er meget modtagelig for træning. Hvalpens interesse for omgivelseme øges og dens aktionsradius udvides. Rangordnen bør ligge fast nu.

Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre:
Dette er en rigtig god periode at påbegynde træningen , når hvalpen er færdig vaccineret kan den med stor fordel begynde på et "hvalpemotivationshold". AI indlæring bør være lystbetonet. Hunden husker også bedre Iystbetonet indlæring  og er mere motiveret for selv at løse opgaver.

Hundes alder: 7 -10 måneder
Periodens navn: Fysisk kønsmodning

Kendtegn:
I denne periode indtræffer den fysiske kønsmodning. Hunden vil igen træne sin evne til at klatre op ad rangstigen. Tæven kommer i denne periode i løbetid og gennemgår i den forbindelse en del adfærdsforandringer. Tæven kan være  meget følsom, men også glemsom og ukoncentreret. Hanhunden gennemgår også hormonforandringer og begynder at lette ben. Territorialbevidstheden bliver mere udtalt. Hunde, der ikke kender deres plads i rangordenen, kan volde  problemer i denne periode.

Sådan bør, du som opdrætter/ejer gøre:
P.g.a. unghundens fysiske kønsmodning og ustabilitet i denne periode kan almindelig træning være problematisk. Man bør ikke lave ny og krævende indlæring i denne periode, men det er fortsat en god ide med "hvalpemotivationstræning".

Det er ikke usædvanligt at hunde i kønsmodningsfasen både kan finde på at bide i stykker og glemme at være renlige.

Hvis man allerede har skabt et godt grundlag for samarbejde og lederskab, vil tiden ikke forekornme så vanskelig , og ellers skal man blot glæde sig over, at denne periode ikke varer evigt.

Hundens alder: 10 - 17 måneder
Periodens navn: 2. Rolige periode

Kendetegn: 
Hunden er atter inde i en rolig og stabil periode og handler nu mere rationelt.

Sådan bør du som opdætter/ejer gøre:
Hunden er atter i en stabil periode og kan nu koncentrere sig i længere perioder. Dette er en god indlæringsperiode. Hvis det er en hund man påtænker at anvende i avlen, viI det være en god ide at få den mentalbeskrevet i Dansk Kennel Klub.

Hundens alder: 17 - 22 måneder
Periodens navn: Psykisk modning

Mellem 17 og 22 måneder udvikles psykisk modenhed og dominansen bliver mere udpræget. Territoriebevidstheden udvikles. Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre: Dominante hunde, der ikke har fundet deres plads i rangordnen, kan give ejeren alvorlige problemer i denne periode.

Hundes alder: 22 måneder til 5 - 8 år
Periodens navn: Den voksne hund

Har man gjort forarbejdet godt, er disse år en dejlig stabil periode, hvor træning og samarbejde kan nå imponerende højder. Konflikter er blevet løst, og hverdagen har faet en rolig rytme. Hunden skal fortsat stimuleres mentaIt og have tryghed og lederskab fra menneskeflokken.

Hundens alder: 5-8 år til ???
Periodens navn: Alderdommen

Denne periode er kendetegnet ved en nedsættelse af de fysiske funktioner hos hunden. Vær særlig opmærksom på overvægt, muskelstivhed, nedsat syn, tandpleje og gigt. Motionsmængden skal tilpasses hundes tilstand , men det er  vigtigt at holde hunden i gang  både fysisk og psykisk. Fodringen skal tilpasses så den tilgodeser den æIdre hunds behov. Ligeledes er det meget vigtigt med et årligt sundhedseftersyn for at afsløre evt. begyndende sygdomstegn.